Bursa Ziraat Mektebi Lojmanı

Yapı Künyesi: Bursa ili Osmangazi ilçesinde yer alan yapı 19 yy’a ait geç Osmanlı dönemine ait bir yapıdır. Yapı 640m2dir ziraat mektebine ait kampüs alanı içerisinde yer almaktadır.  Yapının restorasyonu dokuz ayda tamamlanmıştır.

Yapı Sahibi: Bursa YİKOB

Copyright © 2020